Giấy chứng nhận
 • Trung Quốc Shenzhen Hanhai Qianda Industrial Co., Ltd Chứng chỉ
  Standard:ROHS
  Number:CTL110582644-S-RC
  Issue Date:2011-05-16
  Expiry Date:2018-05-15
 • Trung Quốc Shenzhen Hanhai Qianda Industrial Co., Ltd Chứng chỉ
  Standard:CE
  Number:CTL110582644-S-EC
  Issue Date:2011-05-16
  Expiry Date:2018-05-15
QC Hồ sơ
Nhà máy Hang Mei Software OEM đã được cấp giấy chứng nhận thông qua ROHS và CE.

Hàng hóa của chúng tôi sẽ được tất cả các kiểm tra trước khi giao hàng:

1. Tất cả các phím sẽ được kiểm tra trong ramdon sau khi nhận được từ kênh tài nguyên của Microsoft.

2. tất cả các phương tiện truyền thông sẽ được kiểm tra từng người một bởi công nhân trong nhà máy trước khi niêm phong.