Shenzhen Hanhai Qianda Industrial Co., Ltd
Công ty
Sản phẩm
Phần mềm Microsoft Windows
Microsoft Windows 10 pro OEM
Hộp bán lẻ Microsoft Windows 10 Pro
Microsoft Office 2019 chuyên nghiệp
Microsoft Office 2019 Trang chủ và Sinh viên
Microsoft Office 2019 Pro Plus
Microsoft Windows 10 Home OEM
Hộp bán lẻ Microsoft Windows 10 Home
Tiêu chuẩn Windows Server 2019
Trung tâm dữ liệu Windows Server 2019
Microsoft Office 2016 Pro
Tiêu chuẩn Microsoft Office 2016
Tiêu chuẩn Windows Server 2016
Giấy phép COA Sticker
Phần mềm Hệ thống Máy tính
Microsoft Office 2019 gia đình và doanh nghiệp